โรงเรียนประตูชัย
เลขที่ 3 หมู่ 2 ถนนอู่ทอง  ตำบลท่าวาสุกรี  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
เบอร์โทรศัพท์ (035) 245419
สายชั้นอนุบาล

นางสาวคนึงนิตย์ กิจวิธี
ครูชำนาญการ
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางพิศมัย ชื่นขำ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวรุจิรัตน์ อุ่นเจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางพัชรินทร์ พรหมเมศ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/4

นางสาวนริศรา สุดงาม
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางสาวณัฐพร พิณเสนาะ
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางธัญชนก บรรพโต
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวน้ำทิพย์ ปูชัย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวมธุรดา คงเกษม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1