โรงเรียนประตูชัย
เลขที่ 3 หมู่ 2 ถนนอู่ทอง  ตำบลท่าวาสุกรี  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
เบอร์โทรศัพท์ (035) 245419
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเเสดงความยินดีกับครูสุชาติ คงสมจิตร์
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 65
กิจกรรมนิทรรศการห้องเรียนสีเขียว
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 65
กิจกรรมโรงเรียนสุจริต
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 65
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนประตูชัย "มารยาทดี มีวินัย ใจอาสา"
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 65
แจ้งเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนประตูชัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนโครงการพัฒนาศักยภาพห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (สาย Gifted) ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนประตูชัย ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทโควตา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (เดิม) ประจำปีการศึกษา 2555 รายงานตัว/มอบตัวพร้อมชำระเงิน วันที่ 17 มีนาคม 2565
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 65
ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสารานุกรมไทย
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 65
ห้องเรียนพิเศษฯ โรงเรียนประตูชัย รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 65
กำหนดการรับนักเรียนปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 65
ประกาศเลื่อนการเปิดเรียนของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 64
แจ้งปฏิทินเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 64
กำหนดการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 1 (รอบเก็บตก) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 64
กำหนดการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 2 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 64
กำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รอบที่ 2 (เข็มที่ 1)
โพสเมื่อ : 13 ต.ค. 64
แจ้งกำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 (รอบที่ 1 เข็มที่ 1) ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 64
การจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันนักเรียน และอาหารเสริมนม
โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 64
เรื่องการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้แก่นักเรียน
โพสเมื่อ : 23 ก.ย. 64
โรงเรียนประตูชัย ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครูที่ได้รับการคัดเลือกรับรางวัลและยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 19 พ.ศ.2564
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 64
การจ่ายเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 64