โรงเรียนประตูชัย
เลขที่ 3 หมู่ 2 ถนนอู่ทอง  ตำบลท่าวาสุกรี  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
เบอร์โทรศัพท์ (035) 245419
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเลื่อนการเปิดเรียนของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 64
แจ้งปฏิทินเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 64
กำหนดการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 1 (รอบเก็บตก) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 64
กำหนดการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 2 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 64
กำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รอบที่ 2 (เข็มที่ 1)
โพสเมื่อ : 13 ต.ค. 64
แจ้งกำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 (รอบที่ 1 เข็มที่ 1) ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 64
การจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันนักเรียน และอาหารเสริมนม
โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 64
เรื่องการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้แก่นักเรียน
โพสเมื่อ : 23 ก.ย. 64
โรงเรียนประตูชัย ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครูที่ได้รับการคัดเลือกรับรางวัลและยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 19 พ.ศ.2564
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 64
การจ่ายเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 64
การนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนประตูชัย (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564-ปัจจุบัน) 25 สิงหาคม 2564
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 64
การจ่ายคืนเงินบำรุงการศึกษาของภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 64
การจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 06 ก.ค. 64
การคัดเลือกครูเข้ารับโครงการ ครูดีในวงใจครั้งที่ 19
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 64
ชะลอการเปิดเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบปกติที่โรงเรียน (On-site)
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 64