โรงเรียนประตูชัย
เลขที่ 3 หมู่ 2 ถนนอู่ทอง  ตำบลท่าวาสุกรี  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
เบอร์โทรศัพท์ (035) 245419
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่องการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้แก่นักเรียน
แจ้งนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่าน เรื่องการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้แก่นักเรียนโดยมีรายละเอียดดังนี้
1.ให้ผู้ปกครองเข้าไปศึกษาและอ่านรายละเอียดการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (ซึ่งไม่บังคับ สามารถฉีดก็ได้/ไม่ฉีดก็ได้)
2.ในวันที่ฉีดวัคซีนเพื่อเป็นความรวดเร็วให้นักเรียนและผู้ปกครองนำ แบบคัดกรองก่อนรับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับนักเรียน (อายุ 12 – 17 ปี) พร้อมกรอกรายละเอียดมาด้วย (หาก นร.สามารถปริ้นเอกสารออกมาเองได้) แต่ถ้าไม่ได้ค่อยมารับวันที่ฉีดวัคซีนเขียนหน้างานให้ผู้ปกครองมาเซ็นต์ชื่อรับรอง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 23 ก.ย. 2564,09:50   อ่าน 3865 ครั้ง