โรงเรียนประตูชัย
เลขที่ 3 หมู่ 2 ถนนอู่ทอง  ตำบลท่าวาสุกรี  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
เบอร์โทรศัพท์ (035) 245419
ข่าวประชาสัมพันธ์
การจ่ายคืนเงินบำรุงการศึกษาของภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔
โรงเรียนประตูชัย จะดำเนินการจ่ายคืนเงินบำรุงการศึกษาของภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ (เฉพาะผู้ที่ชำระไว้แล้ว)
จ่ายค่าอาหารกลางวันนักเรียนชั้นอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔) รับอาหารเสริม (นม) และรับเอกสารใบงาน หรือ ส่งงานนักเรียน ดังนี้
ระดับชั้นอนุบาล : รับวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ : รับวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ : รับวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๔
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ : รับวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๔
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ : รับวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ : รับวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ : รับวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔
ระดับชั้นมัธยมศึกษา : รับวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔
ตั้งแต่ เวลา ๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. โดยติดต่อขอรับที่ครูประจำชั้นของนักเรียน
ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่าน.....
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 2564,17:33   อ่าน 127 ครั้ง