โรงเรียนประตูชัย
เลขที่ 3 หมู่ 2 ถนนอู่ทอง  ตำบลท่าวาสุกรี  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
เบอร์โทรศัพท์ (035) 245419
ภาพกิจกรรม
งานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2565,13:03   อ่าน 34 ครั้ง