โรงเรียนประตูชัย
เลขที่ 3 หมู่ 2 ถนนอู่ทอง  ตำบลท่าวาสุกรี  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
เบอร์โทรศัพท์ (035) 245419
ภาพกิจกรรม
ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา & เปิดป้ายอาคารเรียนเจ้าสามพระยา
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2565,12:50   อ่าน 35 ครั้ง