โรงเรียนประตูชัย
เลขที่ 3 หมู่ 2 ถนนอู่ทอง  ตำบลท่าวาสุกรี  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
เบอร์โทรศัพท์ (035) 245419
ภาพกิจกรรม
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ฉีดวัคซีน (เข็มที่ 2) ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 2564,19:00   อ่าน 497 ครั้ง