โรงเรียนประตูชัย
เลขที่ 3 หมู่ 2 ถนนอู่ทอง  ตำบลท่าวาสุกรี  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
เบอร์โทรศัพท์ (035) 245419
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน (ระดับประเทศ)
โพสเมื่อ : 16 ต.ค. 2564,17:07   อ่าน 242 ครั้ง