โรงเรียนประตูชัย
เลขที่ 3 หมู่ 2 ถนนอู่ทอง  ตำบลท่าวาสุกรี  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
เบอร์โทรศัพท์ (035) 245419
ภาพกิจกรรม
การจ่ายคืนเงินบำรุงการศึกษาของภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2564,20:42   อ่าน 422 ครั้ง