โรงเรียนประตูชัย
เลขที่ 3 หมู่ 2 ถนนอู่ทอง  ตำบลท่าวาสุกรี  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
เบอร์โทรศัพท์ (035) 245419
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
งานบริหารทั่วไป
ใบสมัครงานโรงเรียนประตูชัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 203.25 KB 118
ใบสมัครงานเข้าทำงานโรงเรียนประตูชัย (ลูกจ้าง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 140.2 KB 113
งานบริหารงานบุคคล
แบบใบคำขอ_คส02-30ผู้บริหารการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 165.82 KB 109
แบบใบคำขอ_คส02-20ผู้บริหารสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 166.14 KB 112
แบบใบคำขอ_คส02-10ครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 161.36 KB 109