โรงเรียนประตูชัย
เลขที่ 3 หมู่ 2 ถนนอู่ทอง  ตำบลท่าวาสุกรี  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
เบอร์โทรศัพท์ (035) 245419
เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
มาร์ชประตูชัย
นามโรงเรียนของเราประตูชัย
เราต่างร่วมใจ ร่วมรักสมัครสมาน
ประพฤตีให้ดี กีฬาเก่ง เราไม่เกรงการงาน
ต้องศึกษาให้เชี่ยวชาญในงานของตน
สีฟ้า-แดง ของเราประตูชัย
เราช่างสุขใจ เมื่อได้ยินหลายหน
เพราะสีฟ้าคือ ความกว้างไกลและน้ำใจของคน
แดงเลือดชน คนที่กล้าในสิ่งถูกเอย
 
 
มาร์ชฟ้าแดง
มาพวกเรา เหล่าประตูชัย จิตใจพร้อมรักสัญลักษณ์ฟ้า-แดง
รวมแรง เราต้องร่วมใจ เราขอเทิดไว้ ให้กับชาวฟ้าแดง
เข้มแข็งอดทน ยิ่งกว่าสิ่งใดๆ มาเรามาประตูชัย
แม้นใครมาสู้ หากใครเขา มาลบหลู่ ถึงเกียรติประตูชัย
เราต้องร่วมใจ ร่วมรักมั่นคง ให้ดำรงคงอยู่คู่ดินฟ้า
มาเรามาไชโย ไชโย ไชโย ไชโย